Audi A5 Apple CarPlay & Audi A5 Android Auto

CarPlay Interfaces & Screens for Audi A5 2003-2018

Audi a3 Apple CarPlay & Audi a3 Android Auto

AUDI A5 CarPlay / Android / Screens

Audi A5 / S5 7" Screen  

Android 8.1 2002-2008